שירות לקוחות 053-564.92.29

The Priestly Blessing

The Priestly Blessing

אֱלׄהֵינו וֵאלוהֵי אֲבוׄתֵינוּ, בָרְכֵנוּ בַבְרָכָה הַמְשֻלֶשֶת בַתּוׄרָה הַכְתוּבָה עַל יְדֵי מׄשֶׄה עַבְדֶךָ, הָאֲמוּרָה מִפִי אַהֲרׄן וּבָנָיו כּׄהֲנִים עַם קָדוׄשֶךָ, כָּאָמוּר: בָּרוּךְ אַתָּה יְהוָה, אֱלׄהֵינו מֶלֶךְ הָעוׄלָם, אֲשֶר קִדְשָנוּ בִּקָדֻשָׁתוׄ שֶׁל אַהֲרׄן, וְצִוָּנוּ לְבָרֵךָ אֶת עַמּוׄ יִשְרָאֵל בְאַהֲבָה. יְבָרֶכְךָ יְהוָה וְיִשְמְרֶךָ. יָאֶר יְהוָה פָּנָיו אֵלֶיךָ וִיחֻנֶּךָ.יִשָּׂא יהוה פָּנָיו אֵלֶיךָ וְיָשֵׂם לְךָ שָׁלוׄם. אַדִּיר בַּמָּרוׄם, שׁוׄכֵן בִגְבוּרָה, אַתָּה שָׁלוׄם וְשִׁמְךָ שָׁלוׄם. יְהִי רָצוׄן שֶתָּשִׂים עָלֵינוּ וְעַל כָּל עַמְּךָ בֵּית יִשְׂרָאֵל חַיִּיּם וּבְרָכָה לְמִשֶמֶרת שָׁלוׄם. אמן

אֱלׄהֵינו וֵאלוהֵי אֲבוׄתֵינוּ, בָרְכֵנוּ בַבְרָכָה הַמְשֻלֶשֶת בַתּוׄרָה הַכְתוּבָה עַל יְדֵי מׄשֶׄה עַבְדֶךָ, הָאֲמוּרָה מִפִי אַהֲרׄן וּבָנָיו כּׄהֲנִים עַם קָדוׄשֶךָ, כָּאָמוּר: בָּרוּךְ אַתָּה יְהוָה, אֱלׄהֵינו מֶלֶךְ הָעוׄלָם, אֲשֶר קִדְשָנוּ בִּקָדֻשָׁתוׄ שֶׁל אַהֲרׄן, וְצִוָּנוּ לְבָרֵךָ אֶת עַמּוׄ יִשְרָאֵל בְאַהֲבָה. יְבָרֶכְךָ יְהוָה וְיִשְמְרֶךָ. יָאֶר יְהוָה פָּנָיו אֵלֶיךָ וִיחֻנֶּךָ.יִשָּׂא יהוה פָּנָיו אֵלֶיךָ וְיָשֵׂם לְךָ שָׁלוׄם. אַדִּיר בַּמָּרוׄם, שׁוׄכֵן בִגְבוּרָה, אַתָּה שָׁלוׄם וְשִׁמְךָ שָׁלוׄם. יְהִי רָצוׄן שֶתָּשִׂים עָלֵינוּ וְעַל כָּל עַמְּךָ בֵּית יִשְׂרָאֵל חַיִּיּם וּבְרָכָה לְמִשֶמֶרת שָׁלוׄם. אמן


Explanation For The blessing

The priestly blessing is intended to bring abundance and blessings to the world.

The priestly blessing appears in the Book of Numbers, and is based on the verse: "They shall place My name upon the children of Israel, and I Myself shall bless them:

" May the LORD bless you and guard you -

The prayer is recited in synagogue between Modim and Sim Shalom and is also referred to as Birkat Kohanim or Nessiat Kapaim, as the priests would spread their hands over the congregation, thereby handing down the abundance from the creator to its creation.

The blessing is further said during the Redemption of the First Born Son (Pidyon HaBeni), during the Blessings of the Sons (Birkat Habanim) as well as on other occasions.

The Priestly Blessing is also referred to as the Threefold Blessing, as it is comprised of three verses.

SSL Certificate Secure Site